Wat is privacy?

Privacy is een grondrecht. Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de AVG vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie (EU). Het uitgangspunt van deze privacywetgeving is dat er regels worden vastgesteld om de bescherming van de grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen en hun recht op bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.

Kraamzorg en persoonsgegevens

De Kraamzorg moet zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van cliƫnten. Hierbij moet er rekening worden gehouden met strenge regels. De regels waar de organisatie zich aan moet houden, staan in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).